Vallvidrera

Reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat | Intervenció com calculista | Col.laboració amb CAVAA arquitectes.