Monells

Habitatge unifamiliar | Intervenció com calculista | Col.laboració amb Arau i Mediavilla, arquitectes.