Olivella (I)

Càlcul de fonamentació i contenció per habitatge unifamiliar amb estructura industrialitzada d´acer lleuger (sistema Teccon)