Rieral 1

Edifici plurifamiliar aïllat. Planta baixa/semisoterrani destinada a garatge, planta baixa i 3 plantes pis (4523 m2 construïts).