Sant Cugat

Edifici plurifamiliar entre mitgeres, 1 soterrani i 2 cossos de planta baixa +2 connectats pel pàrquing | Col.laboració amb Enric i Elena Espinet, arquitectes.