Torrelles de Ll.

Càlcul de fonamentació i murs per habitatge unifamiliar aïllat amb estructura d´acer lleuger (sist. Teccon) | Col.laboració amb Arau i Mediavilla, arquitectes.