F.Bolòs

Edifici plurifamiliar a Barcelona. Intervenció com director d’execució, calculista i coordinador de seguretat.