Riera Sant Miquel

Local de gravació | Direcció d’execució | Col.laboració amb Enric Espinet, arquitecte.