Togores

Edifici plurifamiliar amb 3 habitatges | Direcció d’execució, estudi i coordinació de seguretat | Col.laboració amb Enric Espinet i Elena Espinet, arquitectes.