S.Busquets

Edifici plurifamiliar a Terrassa | Intervenció com director d’execució i coordinador de seguretat