Torrelles de Ll.

Habitatge unifamiliar aïllat. | Intervenció com director d’execució, coordinador de seguretat i calculista | Col.laboració amb Arau i Mediavilla, arquitectes.