Serveis

Obra nova / Rehabilitació:
Disseny i càlcul d’estructures | Direcció d’execució d’obres | Redacció de projectes | estudis de seguretat i salut | Coordinació de seguretat en fase d’obra.
Urbanisme:
Projectes d’urbanització.
Altres:
Projectes d’activitat | ITEs | Certificats d’habitabilitat i tramitació de cèdules | Certificats energètics.